มีตัวอย่างคำถามวิชาพยานน่าคิด ลองช่วยกันตอบดูนะครับ แล้วจะมาเฉลยให้วันอาทิตย์ครับ

จาก tui-na100.com
ศุกร์ที่ , 10/3/2549
เวลา : 12:40
 IP:

202.29.54.61
อ่านแล้ว = 8365 ครั้ง
       มีตัวอย่างคำถามวิชาพยานน่าคิด ลองช่วยกันตอบดูนะครับ แล้วจะมาเฉลยให้วันอาทิตย์ครับ

คำถาม ข้อ๓. เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเด๋อได้พร้อมยาบ้าของกลางจำนวนหนึ่ง โดยมีการแจ้งสิทธิ์โดยชอบแล้ว และพนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิ และแจ้งข้อหา รวมทั้งจัดให้มีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคำนายเด๋อโดยชอบแล้วก่อนเริ่มการสอบปากคำ นายเด๋อให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อยาบ้าของกลางมาจากนายสายัณห์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายสายัณห์มาดำเนินคดีด้วย นายสายัณห์ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเด๋อ และนายสายัณห์ฐานจำหน่ายยาบ้าจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานต่อศาล
ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสอง ได้ หรือไม่

และอีกข้อหนึ่งคือ
คำถาม ข้อ ๔.เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเด๋อได้พร้อมยาบ้าของกลางจำนวนหนึ่ง โดยไม่มีการแจ้งสิทธิใดในขณะเข้าจับกุม และ พนักงานสอบสวนมิได้แจ้งสิทธิก่อนทำการสอบปากคำ รวมทั้งมิได้จัดให้มีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคำนายเด๋อโดยชอบก่อนเริ่มการสอบปากคำ นายเด๋อให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อยาบ้าของกลางมาจากนายสายัณห์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายสายัณห์มาดำเนินคดีด้วย นายสายัณห์ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเด๋อ และนายสายัณห์ฐานจำหน่ายยาบ้าจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานต่อศาล
ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสอง ได้ หรือไม่


 จาก tui-na100.com
 อาทิตย์, 12/3/2549
 เวลา :
11:59
 IP:
202.29.54.62

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       สวัสดีครับ มาตามสัญญา นำเฉลยมาลงให้แล้วครับ

คำถาม ข้อ๓. เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเด๋อได้พร้อมยาบ้าของกลางจำนวนหนึ่ง โดยมีการแจ้งสิทธิ์โดยชอบแล้ว และพนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิ และแจ้งข้อหา รวมทั้งจัดให้มีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคำนายเด๋อโดยชอบแล้วก่อนเริ่มการสอบปากคำ นายเด๋อให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อยาบ้าของกลางมาจากนายสายัณห์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายสายัณห์มาดำเนินคดีด้วย นายสายัณห์ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเด๋อ และนายสายัณห์ฐานจำหน่ายยาบ้าจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานต่อศาล
ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสอง ได้ หรือไม่
จับประเด็นคำถาม ๑. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ ที่เป็นพยานบอกเล่า และพยานซัดทอด เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยในคดีนี้มีความผิดหรือบริสุทธิ์ หรือไม่ (ป.วิ.อ. ม ๒๒๖)
๒. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่าในส่วนที่เป็นคำให้การรับสารภาพนั้น สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ หรือไม่ และในส่วนที่เป็นคำซัดทอดนายสายัณห์นั้นมีบทบัญญัติใดห้ามมิให้รับฟัง หรือไม่
๓. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่โจทก์อ้างตัวนายเด๋อมาเบิกความเป็น พยานโจทก์ ซึ่งต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ หรือไม่
๔. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่า พยานบอกเล่าและพยานซัดทอด โดยลำพังนั้นจะมีน้ำหนักให้เชื่อเป็นยุติได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ ข้อ ๓. คำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ แม้จะเป็นพยานบอกเล่า และพยานซัดทอด แต่ก็เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยในคดีนี้มีความผิดหรือบริสุทธิ์ จึงอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ในส่วนที่เป็นคำให้การรับสารภาพนั้น แม้จะเป็นพยานบอกเล่า แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ ก็บัญญัติให้เห็นว่าสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ และในส่วนที่เป็นคำซัดทอดนายสายัณห์ ก็มิได้มีบทบัญญัติใดห้ามมิให้รับฟัง ทั้งกรณี ก็มิใช่เป็นการที่โจทก์อ้างตัวนายเด๋อมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ จึงไม่ต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ และจากข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฎว่ามีการจูงใจ ให้คำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำโดยมิชอบ ให้นายเด๋อให้การเช่นนั้นแต่อย่างใด จึงไม่ต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ศาลจึงรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสองได้


๑๘

แต่เนื่องจากพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นทั้งพยานบอกเล่าและพยานซัดทอดซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้มาก ศาลจึงต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง โดยลำพังยังไม่มีน้ำหนักให้เชื่อเป็นยุติได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลหรือพยานหลักฐานอื่นประกอบ

คำถาม ข้อ ๔.เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเด๋อได้พร้อมยาบ้าของกลางจำนวนหนึ่ง โดยไม่มีการแจ้งสิทธิใดในขณะเข้าจับกุม และ พนักงานสอบสวนมิได้แจ้งสิทธิก่อนทำการสอบปากคำ รวมทั้งมิได้จัดให้มีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคำนายเด๋อโดยชอบก่อนเริ่มการสอบปากคำ นายเด๋อให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อยาบ้าของกลางมาจากนายสายัณห์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายสายัณห์มาดำเนินคดีด้วย นายสายัณห์ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเด๋อ และนายสายัณห์ฐานจำหน่ายยาบ้าจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานต่อศาล
ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสอง ได้ หรือไม่
จับประเด็นคำถาม ๑. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ ที่เป็นพยานบอกเล่า และพยานซัดทอด เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยในคดีนี้มีความผิดหรือบริสุทธิ์ หรือไม่ (ป.วิ.อ. ม ๒๒๖)
๒. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่าในส่วนที่เป็นคำให้การรับสารภาพของนายเด๋อที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมนายเด๋อไม่มีการแจ้งสิทธิ์ใดในขณะเข้าจับกุม สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ หรือไม่(ป.วิ.อ. ม. ๘๔ วรรคสี่) และในส่วนที่เป็นคำซัดทอดนายสายัณห์นั้นมีบทบัญญัติใดห้ามมิให้รับฟัง หรือไม่ (ป.วิ.อ. ม.๑๓๔ , ม๘๔ วรรคสี่)
๓. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่โจทก์อ้างตัวนายเด๋อมาเบิกความเป็น พยานโจทก์ หรือไม่(ป.วิ.อ. ม.๒๓๒)
๔. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่า พยานบอกเล่าและพยานซัดทอดโดยลำพังนั้นจะมีน้ำหนักให้เชื่อเป็นยุติได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ ข้อ ๔. คำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ แม้จะเป็นพยานบอกเล่า และพยานซัดทอด แต่ก็เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยในคดีนี้มีความผิดหรือบริสุทธิ์ จึงอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ในส่วนที่เป็นคำให้การรับสารภาพนั้น แม้จะเป็นพยานบอกเล่า แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ ก็บัญญัติให้เห็นว่าสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ก็ตาม แต่เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมนายเด๋อไม่มีการแจ้งสิทธิ์ใดในขณะเข้าจับกุมจึงเป็นการไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๘๔ วรรคสี่ “ถอยคำที่เป็นคำรับสารภาพว่าตนได้กระทำผิดของผู้ถูกจับ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าเจ้าพนักงานได้แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ตาม
๑๙

มาตรา ๘๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่งหรือไม่ เพราะกฎหมายห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานโดยเด็ดขาด และไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น และในส่วนที่เป็นคำซัดทอดนายสายัณห์ ก็ถือว่าเป็นคำให้การอื่นๆที่ผู้ถูกจับกุมได้ให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานนั้น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานยันผู้ถูกจับได้ก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานได้แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบก่อนที่ผู้ถูกจับจะให้ถ้อยคำนั้น หากยังไม่มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวแล้ว แม้จะใช้ยันผู้ถูกจับเองยังไม่สามารถใช้ยันได้ จึงไม่อาจใช้ยันนายสายัณห์ซึ่งเป็นจำเลยในคดีเดียวกันได้ ย่อมถือว่าเป็นถ้อยคำที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๖ รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีไม่ได้ แม้มิใช่เป็นการที่โจทก์อ้างตัวนายเด๋อมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ ซึ่งไม่ต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ และจากข้อเท็จจริง แม้ไม่ปรากฎว่ามีการจูงใจ ให้คำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำโดยมิชอบ ให้นายเด๋อให้การเช่นนั้นแต่อย่างใด ซึ่งไม่ต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ก็ตาม ศาลก็รับฟังคำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ เป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสองไม่ได้


 จาก ดต.มณฑล
 พฤหัสบดี, 24/2/2554
 เวลา :
20:57
 IP:
125.24.55.121

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
      


 จาก weifeng
 เสาร์, 23/7/2554
 เวลา :
11:05
 IP:
113.94.89.67

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       Le free 3.0

est une gamme de 10,2 à 10,0 3,0 commandé les chaussures, le moins cher et 3,0 versions courent le soutien des chaussures et plus comme des chaussures de course, ne fonctionne pas. 2) l'allégement de chaussures - si vous n'avez jamais été une course pieds nus, résilié ou exécuté sur tout le travail minimaliste de chaussures, les mêmes que les nike free 7.0
pour obtenir des chaussures, puis il est unerl sslich que vous faites votre chemin pour aider dans ces chaussures? L'free run
est vraiment spécial pour L? Rive de routine, sans d'autres problèmes de pieds majeurs se développer. Voici un compara?tre à cette force d'oxygène Nike la plus récente une Bespoke, avec une tonalité de suède bleu, élégante supérieure, une semelle de gomme complet, un beurre d'arachide perforés Nike sb dunkhigh en cuir à base doublure intérieure, et UG Soles rubans dubrae. Steven certainement vécu cette vision à l'esprit quand il a décidé de débourser des centaines de dollars vers l'espadrille, et nous disons emplois Nike Dunk Low fait correctement. emprise sur la lecture en utilisant pour l'un apparaissent complémentaires et permettent le nous savoir ce que vous think.Ray Allen produit du bruit à la mi-Février lorsque
nike run free
même en dépit du simple fait que son Elevens opté pour un solo éco-lieu. Le passé était un super-limitée de décharge revendeur nike 3.0
nous sommes donc capables de permettre que la diapositive, mais à tout moment que vous possédez une conception qui est peut-être le buff toute favorisées en utilisant l'ensemble d'oxygène Jordan Legacy, et le voir historiquement éclipsé avec une seule plus de modèle, vous avez complètement saisir nous Vente en Jordanie Trunner Alpha parler d'une chose de spécial.puma lazy insect low schuhe black black
 จาก brizbbaz97@gmail.com
 จันทร์, 4/7/2559
 เวลา :
15:47
 IP:
184.83.3.202

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       http://www.michaelkorshandbagsoutletstore.us.com
http://www.cheap-snapbacks.us.com
http://www.fitflopsshoes.in.net
http://www.christianlouboutinscheap.us
http://www.ferragamo-shoes.us.com
http://www.longchamp-handbags.com.co
http://www.louisvuitton--handbags.us.com
http://www.polooutletstore.us.com
http://www.tiffanyjewelryoutlet.us.com
http://www.tomsoutlet-stores.com
http://www.versacesunglasses.com.co
http://www.pradahandbags.org.uk
http://www.ralphlaurenoutlet.org.uk
http://www.hermesbirkin.org
http://www.montblancpenss.us.com
http://www.swarovskicrystals.com.co
http://www.raybansunglasses-sale.us.com
http://www.michaelkors-handbags.co.uk
http://www.gucci-outlet.us.org
http://www.hermesbelts.us
http://www.truereligionoutlet-store.us.com
http://www.mbtshoesoutlet.us.com
http://www.ralphlauren-pascher.fr
http://www.chaussurelouboutin.fr
http://www.reeboktrainers.org.uk
http://www.sunglassesrayban.org.uk
http://www.cheapjordan-shoes.us.com
http://www.hermesoutletstore.us.com
http://www.tiffanyjewellery-outlet.co.uk
http://www.nfljerseys-wholesale.us.com
http://www.beatsbydrdre-headphones.us.com
http://www.outletmulberry.org.uk
http://www.adidasukstore.org.uk
http://www.michaelkorsusa.us
http://www.oakleysunglassesforsale.us.org
http://www.tiffany-jewelry.com.co
http://www.herveleger.us.com
http://www.hollister-clothingstore.net
http://www.swarovskicrystal.us.com
http://www.ralphlaurenpolo.it
http://www.rolexoutlet.us.com
http://www.ralph-lauren.us.org
http://www.pradasunglasses.us.com
http://www.louisvuitton-handbags.me.uk
http://www.ferragamoshoes.com.co
http://www.katespade.org.uk
http://www.linksoflondons.co.uk
http://www.hollistershirts.me.uk
http://www.guccisunglasses.co.uk
http://www.air-jordanshoes.us.com
http://www.ralphlaurenpoloshirts.org.uk
http://www.fakeray-ban.net
http://www.cheap-jordanshoes.us.com
http://www.toryburchoutlet-online.us.com
http://www.nikeairhuarache.org.uk
http://www.fitflopssaleclearance.in.net
http://www.cartierwatches.org.uk
http://www.salvatore-ferragamo.in.net
http://www.adidasoutletstore.in.net
http://www.michae-kors-outlet.ca
http://www.hollisteruksale.co.uk
http://www.beatsbydrdre.co.uk
http://www.lacostepoloshirts.cc
http://www.cheaprayban-sunglasses.us.com
http://www.cartierwatches.org.uk
http://www.poloralphlaurenshirts.us.com
http://www.ghdstraighteners.org.uk
http://www.coach-onlineoutlet.us.com
http://www.cheapmlbjerseys.net
http://www.longchampoutlet.us.com
20160704zhenhong


 จาก yll
 จันทร์, 11/7/2559
 เวลา :
07:42
 IP:
161.202.126.36

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 5
      

him cheap oakley (her) longchamp handbags outlet more woolrich clearance than nike air max anything ray ban else; converse they soccer shoes outlet are north face jackets convinced oakley sunglasses outlet that' designer handbags love adidas will tiffany selfless lions nfl jersey giving, atlanta hawks jersey not handbags outlet asking adidas for hollister anything; bcbg dresses 'they ugg are burberry outlet convinced tory burch sale that' ralph lauren outlet online love replica handbags is nike free mutual ray ban sunglasses love, chargers nfl jersey mutual handbags outlet tolerance, wedding dresses mutual broncos nfl jersey trust. coach outlet 'They flat iron believe texans nfl jersey can air max grow nike free run old pandora together cheap jordans hand mcm bags in ugg boots hand, prada handbags in nike roshe run the jazz jersey old, canada gooses jackets they jimmy choo shoes can trail blazers jersey look hilfiger outlet past nike calendar, coach outlet store looking new balance outlet at nike the softball bats front colts nfl jersey all ray ban sunglasses the nike mercurial way huarache through burberry outlet bit ray ban by timberland outlet bit, celine handbags cried, burberry handbags outlet laughed, abercrombie quarreled wizards jersey over longchamp outlet the michael kors outlet online Cold bcbg max War, christian louboutin shoes but coach outlet their falcons nfl jersey heart michael kors bags has nike roshe not ray ban changed.Why toms shoes can north face backpacks compass nfl jerseys to cowboys nfl jersey draw nike air max a polo ralph lauren outlet online circle. beats by dr dre Because relojes their iphone cases hearts the north face no mk outlet online longer dallas mavericks jersey tolerate adidas shoes another ugg love. cheap jerseys One burberry uk corresponding swarovski canada to michael kors a m a c cosmetics heart, patriots nfl jersey if michael kors outlet one jordan shoes day lululemon canada they nike free can michael kors outlet walk steelers nfl jersey into oakley sunglasses outlet each burberry canada other's bottega veneta hearts, packers nfl jersey they michael kors australia will puma shoes cry tiffany jewelry - rolex montre because barbour jacket outlet there bottega are the north face filled asics with ralph lauren each ralph lauren other. prada If canada gooses outlet one toms shoes day michael kors handbags they uggs can salomon walk michael kors into jordan release dates each beats by dre other's toms outlet hearts, burberry outlet online they converse will tiffany laugh mac cosmetics - coach black friday because tn pas cher it toms outlet was burberry uk full oklahoma city thunder jerseys of christian louboutin outlet each babyliss other's ralph lauren online shop good coach outlet and ray ban full ugg of gucci love. burberry If los angeles lakers jerseys one salvatore ferragamo day chiefs nfl jersey they cheap nike shoes can spurs jersey walk polo ralph into swarovski jewelry each toms shoes outlet other's giuseppe zanotti hearts, swarovski they coach factory outlet will ray ban outlet be coach outlet store online staring kings jersey at philadelphia 76ers jersey each adidas other iphone case deeply cheap ugg boots - nike because oakley sunglasses cheap "love lululemon is suns jersey a michael kors outlet whole, coach outlet online can cheap ray ban only michael kors outlet be michaelkors.com installed prada shoes next omega watches person, detroit pistons jerseys and nike free 5.0 that cheap oakley sunglasses is timberwolves jersey another."Why louboutin can toms outlet compass tiffany and co to nike draw puma a ugg boots clearance circle. hogan Because roshe runs love burberry handbags each eyeglass frames other ugg boots as tory burch outlet the hollister center kate spade outlet is thomas sabo to northface guard air max each mont blanc pens other. ugg australia Whether burberry outlet he nike air max (she) oakley vault was north face standing marc jacobs in vans a buccaneers nfl jersey corner, air huarache (she) air max 2015 will supra shoes be michael kors outlet online sale absorbed houston rockets jersey in burberry outlet his burberry eyes womens clothing glanced asics outlet around, valentino afraid adidas schuhe (she) cheap nfl jerseys even ralph lauren by calvin klein a thomas sabo little oakley sungalsses outlet bit giants nfl jersey hurt pandora charms him, mcm backpack not hilfiger (her) chanel that ralph lauren he oakley sunglasses did bucks jersey not nike shoes outlet want Nike Shoes Outlet to ugg australia focus giuseppe shoes gathered denver nuggets jersey in bengals nfl jersey (her) hermes birkin his supra shoes who, lululemon outlet because air max 90 (she) hollister knows browns nfl jersey he converse sneakers is raiders nfl jersey good pandora jewelry as nike shoes long mcm handbags as chanel outlet the swarovski crystal other baseball bats side coach handbags is michael kors the chanel handbags greatest michael kors happiness.Why oakley sunglasses outlet can wedding dresses sale compass gucci mens shoes to chicago bulls jerseys draw beats headphones a lululemon circle. ugg australia Because abercrombie and fitch our titans nfl jersey world rams nfl jersey is tommy hilfiger full horloges of cheap shoes good. nike store We polo ralph lauren outlet hope juicy couture that gucci shoes outlet this retro jordans world pandora uk is the north face jackets full ray ban sunglasses outlet of nike canada warmth, roshe run hope katespade that vans our beats by dre headphones colorful burberry outlet online life, tiffany and co hope the north face our eyeglasses online life longchamp happy.However, uggs outlet life ralph lauren polos is hilfiger online shop full oakley sungalsses outlet of christian louboutin shoes challenges coach purses outlet only ray bans makes tommy hilfiger outlet sense nike huarache to oakley sunglasses outlet smooth saints nfl jersey future polo outlet seems swarovski a michael kors uk bit uhren tedious, ralph lauren factory store however, nets jerseys this levi's jeans is nike the new york knicks jerseys child replica watches lead nike air max the charlotte hornets jersey life bills nfl jersey that beats by dre all jimmy choo parents raptors jersey want; hermes outlet life insanity workout is vans shoes only coach factory outlet through ralph lauren outlet wind eagles nfl jersey and vikings nfl jersey rain ghd hair straighterners to gucci shoes see dolphins nfl jersey the kate spade beautiful abercrombie fitch rainbow, wedding dresses "without nike air some new balance shoes cold north face outlet biting gucci handbags how nfl jerseys fragrant ravens nfl jersey plum reebok blossom. abercrombie kids "So nike air our toms shoes world ferragamo is air force only basketball shoes our instyler hands redskins nfl jersey to roshe run depict, mcm backpack to yoga pants work new balance hard, warriors jersey we los angeles clippers jerseys do ray ban sunglasses outlet not mizuno running envy uggs boots other air max people's adidas glory prada outlet and polo ralph lauren achievement, converse shoes do coach factory outlet online not omega watches envy the north face outlet other ralph lauren outlet people's ralph lauren uk wealth coach outlet online and toms.com luxury, oakley outlet online but michael kors do uggs not coach outlet usa envy coach outlet other rolex watches people's ray ban wonderful timberland shoes life, air max shoes you tommy hilfiger have ray ban wayfarer to ralph lauren Remember: cheap michael kors "the wedding dresses uk world michael kors outlet will pacers jersey not abercrombie and fitch you ralph lauren polo a boston celtics jerseys wonderful hermes person, polo outlet online but air jordans your hollister clothing store world coach purses outlet is mcm handbags missing gucci you ray ban will oakley outlet certainly timberland boots not azcardinals nfl jersey exciting."Why nike roshe can true religion outlet compass new balance to swarovski draw oakley vault a jordan retro circle. gucci belts Because ed hardy it grizzlies jersey is michael kors handbags the oakley sungalsses outlet center tory burch sandals of occhiali ray ban their tory burch outlet own pandora cherished hollister clothing forever nba jersey around air max 2015 the scarpe hogan corner. juicy couture outlet Whether tiffany jewelry we jets nfl jersey come miami heat jerseys to chi flat iron that air max corner, chanel bags we uggs on sale must ray-ban sunglasses remember hollisterco Huijia rolex watches for sale see adidas or jordan make ferragamo shoes a soccer shoes phone air max call michael kors outlet online greeting gucci outlet Dear mcm backpack outlet family. barbour jackets Because new balance we pandora jewellery are north face like timberland fish 49ers nfl jersey in air huarache water, michael kors outlet like longchamp the michael kors outlet online parents true religion jeans outlet of moncler outlet the seahawks nfl jersey river nike water, coach outlet online always christian louboutin accompany prada sunglasses around michael kors outlet online

jaguars nfl jersey longchamp outlet nike factory longchamp handbags polo ralph lauren orlando magic jersey cheap ray ban abercrombie and fitch rolex watches nike store panthers nfl jersey cleveland cavaliers jersey christian louboutin burberry pelicans jersey marc jacobs michael kors usa true religion tommy hilfiger bears nfl jersey oakley sungalsses outlet michael kors outlet rolex watches long champ michael kors true religion jeans moncler jackets oakley sungalsses outlet nike free run red bottoms watches p90x workout hair straightener michael kors outlet


 จาก wengdongdong
 ศุกร์, 5/8/2559
 เวลา :
10:49
 IP:
104.148.110.123

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 6
      

kevin durant shoesคำถามนี้มีทั้งหมด 6 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006