มีตัวอย่างคำถามวิชาพยานน่าคิด ลองช่วยกันตอบดูนะครับ แล้วจะมาเฉลยให้วันอาทิตย์ครับ

จาก tui-na100.com
ศุกร์ที่ , 10/3/2549
เวลา : 12:40
 IP:

202.29.54.61
อ่านแล้ว = 8279 ครั้ง
       มีตัวอย่างคำถามวิชาพยานน่าคิด ลองช่วยกันตอบดูนะครับ แล้วจะมาเฉลยให้วันอาทิตย์ครับ

คำถาม ข้อ๓. เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเด๋อได้พร้อมยาบ้าของกลางจำนวนหนึ่ง โดยมีการแจ้งสิทธิ์โดยชอบแล้ว และพนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิ และแจ้งข้อหา รวมทั้งจัดให้มีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคำนายเด๋อโดยชอบแล้วก่อนเริ่มการสอบปากคำ นายเด๋อให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อยาบ้าของกลางมาจากนายสายัณห์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายสายัณห์มาดำเนินคดีด้วย นายสายัณห์ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเด๋อ และนายสายัณห์ฐานจำหน่ายยาบ้าจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานต่อศาล
ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสอง ได้ หรือไม่

และอีกข้อหนึ่งคือ
คำถาม ข้อ ๔.เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเด๋อได้พร้อมยาบ้าของกลางจำนวนหนึ่ง โดยไม่มีการแจ้งสิทธิใดในขณะเข้าจับกุม และ พนักงานสอบสวนมิได้แจ้งสิทธิก่อนทำการสอบปากคำ รวมทั้งมิได้จัดให้มีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคำนายเด๋อโดยชอบก่อนเริ่มการสอบปากคำ นายเด๋อให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อยาบ้าของกลางมาจากนายสายัณห์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายสายัณห์มาดำเนินคดีด้วย นายสายัณห์ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเด๋อ และนายสายัณห์ฐานจำหน่ายยาบ้าจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานต่อศาล
ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสอง ได้ หรือไม่


 จาก tui-na100.com
 อาทิตย์, 12/3/2549
 เวลา :
11:59
 IP:
202.29.54.62

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       สวัสดีครับ มาตามสัญญา นำเฉลยมาลงให้แล้วครับ

คำถาม ข้อ๓. เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเด๋อได้พร้อมยาบ้าของกลางจำนวนหนึ่ง โดยมีการแจ้งสิทธิ์โดยชอบแล้ว และพนักงานสอบสวนได้แจ้งสิทธิ และแจ้งข้อหา รวมทั้งจัดให้มีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคำนายเด๋อโดยชอบแล้วก่อนเริ่มการสอบปากคำ นายเด๋อให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อยาบ้าของกลางมาจากนายสายัณห์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายสายัณห์มาดำเนินคดีด้วย นายสายัณห์ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเด๋อ และนายสายัณห์ฐานจำหน่ายยาบ้าจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานต่อศาล
ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสอง ได้ หรือไม่
จับประเด็นคำถาม ๑. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ ที่เป็นพยานบอกเล่า และพยานซัดทอด เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยในคดีนี้มีความผิดหรือบริสุทธิ์ หรือไม่ (ป.วิ.อ. ม ๒๒๖)
๒. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่าในส่วนที่เป็นคำให้การรับสารภาพนั้น สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ หรือไม่ และในส่วนที่เป็นคำซัดทอดนายสายัณห์นั้นมีบทบัญญัติใดห้ามมิให้รับฟัง หรือไม่
๓. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่โจทก์อ้างตัวนายเด๋อมาเบิกความเป็น พยานโจทก์ ซึ่งต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ หรือไม่
๔. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่า พยานบอกเล่าและพยานซัดทอด โดยลำพังนั้นจะมีน้ำหนักให้เชื่อเป็นยุติได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ ข้อ ๓. คำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ แม้จะเป็นพยานบอกเล่า และพยานซัดทอด แต่ก็เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยในคดีนี้มีความผิดหรือบริสุทธิ์ จึงอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ในส่วนที่เป็นคำให้การรับสารภาพนั้น แม้จะเป็นพยานบอกเล่า แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ ก็บัญญัติให้เห็นว่าสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ และในส่วนที่เป็นคำซัดทอดนายสายัณห์ ก็มิได้มีบทบัญญัติใดห้ามมิให้รับฟัง ทั้งกรณี ก็มิใช่เป็นการที่โจทก์อ้างตัวนายเด๋อมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ จึงไม่ต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ และจากข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฎว่ามีการจูงใจ ให้คำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำโดยมิชอบ ให้นายเด๋อให้การเช่นนั้นแต่อย่างใด จึงไม่ต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ศาลจึงรับฟังคำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสองได้


๑๘

แต่เนื่องจากพยานหลักฐานดังกล่าวเป็นทั้งพยานบอกเล่าและพยานซัดทอดซึ่งมีโอกาสจะผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงได้มาก ศาลจึงต้องรับฟังด้วยความระมัดระวัง โดยลำพังยังไม่มีน้ำหนักให้เชื่อเป็นยุติได้ เว้นแต่จะมีเหตุผลหรือพยานหลักฐานอื่นประกอบ

คำถาม ข้อ ๔.เจ้าพนักงานตำรวจจับนายเด๋อได้พร้อมยาบ้าของกลางจำนวนหนึ่ง โดยไม่มีการแจ้งสิทธิใดในขณะเข้าจับกุม และ พนักงานสอบสวนมิได้แจ้งสิทธิก่อนทำการสอบปากคำ รวมทั้งมิได้จัดให้มีทนายความร่วมรับฟังการสอบปากคำนายเด๋อโดยชอบก่อนเริ่มการสอบปากคำ นายเด๋อให้การรับสารภาพต่อพนักงานสอบสวนว่า ซื้อยาบ้าของกลางมาจากนายสายัณห์ เจ้าพนักงานตำรวจจึงขอหมายจับตัวนายสายัณห์มาดำเนินคดีด้วย นายสายัณห์ให้การปฏิเสธ ต่อมาพนักงานอัยการยื่นฟ้องนายเด๋อ และนายสายัณห์ฐานจำหน่ายยาบ้าจำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธในชั้นพิจารณาโจทก์นำสืบบันทึกคำให้การรับสารภาพในชั้นสอบสวนของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานต่อศาล
ให้วินิจฉัยว่า ศาลจะรับฟังบันทึกคำให้การของนายเด๋อเป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสอง ได้ หรือไม่
จับประเด็นคำถาม ๑. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่า คำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ ที่เป็นพยานบอกเล่า และพยานซัดทอด เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยในคดีนี้มีความผิดหรือบริสุทธิ์ หรือไม่ (ป.วิ.อ. ม ๒๒๖)
๒. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่าในส่วนที่เป็นคำให้การรับสารภาพของนายเด๋อที่เจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมนายเด๋อไม่มีการแจ้งสิทธิ์ใดในขณะเข้าจับกุม สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ หรือไม่(ป.วิ.อ. ม. ๘๔ วรรคสี่) และในส่วนที่เป็นคำซัดทอดนายสายัณห์นั้นมีบทบัญญัติใดห้ามมิให้รับฟัง หรือไม่ (ป.วิ.อ. ม.๑๓๔ , ม๘๔ วรรคสี่)
๓. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่าเป็นกรณีที่โจทก์อ้างตัวนายเด๋อมาเบิกความเป็น พยานโจทก์ หรือไม่(ป.วิ.อ. ม.๒๓๒)
๔. กรณีตามปัญหาต้องวินิจฉัยว่า พยานบอกเล่าและพยานซัดทอดโดยลำพังนั้นจะมีน้ำหนักให้เชื่อเป็นยุติได้หรือไม่ อย่างไร
คำตอบ ข้อ ๔. คำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ แม้จะเป็นพยานบอกเล่า และพยานซัดทอด แต่ก็เป็นพยานหลักฐานที่น่าจะพิสูจน์ได้ว่าจำเลยในคดีนี้มีความผิดหรือบริสุทธิ์ จึงอ้างเป็นพยานหลักฐานได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ในส่วนที่เป็นคำให้การรับสารภาพนั้น แม้จะเป็นพยานบอกเล่า แต่ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๓๔ ก็บัญญัติให้เห็นว่าสามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้ ก็ตาม แต่เมื่อเจ้าพนักงานตำรวจผู้จับกุมนายเด๋อไม่มีการแจ้งสิทธิ์ใดในขณะเข้าจับกุมจึงเป็นการไม่ชอบด้วย ป.วิ.อ. มาตรา ๘๔ วรรคสี่ “ถอยคำที่เป็นคำรับสารภาพว่าตนได้กระทำผิดของผู้ถูกจับ จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานไม่ได้ โดยไม่ต้องคำนึงว่าเจ้าพนักงานได้แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบ ตาม
๑๙

มาตรา ๘๓ วรรคสอง หรือมาตรา ๘๔ วรรคหนึ่งหรือไม่ เพราะกฎหมายห้ามมิให้รับฟังเป็นพยานหลักฐานโดยเด็ดขาด และไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้น และในส่วนที่เป็นคำซัดทอดนายสายัณห์ ก็ถือว่าเป็นคำให้การอื่นๆที่ผู้ถูกจับกุมได้ให้ไว้ต่อเจ้าพนักงานนั้น จะรับฟังเป็นพยานหลักฐานยันผู้ถูกจับได้ก็ต่อเมื่อเจ้าพนักงานได้แจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบก่อนที่ผู้ถูกจับจะให้ถ้อยคำนั้น หากยังไม่มีการแจ้งสิทธิดังกล่าวแล้ว แม้จะใช้ยันผู้ถูกจับเองยังไม่สามารถใช้ยันได้ จึงไม่อาจใช้ยันนายสายัณห์ซึ่งเป็นจำเลยในคดีเดียวกันได้ ย่อมถือว่าเป็นถ้อยคำที่เกิดขึ้นโดยมิชอบ ตาม ป.วิ.อ. มาตรา ๒๒๖ รับฟังเป็นพยานหลักฐานในคดีไม่ได้ แม้มิใช่เป็นการที่โจทก์อ้างตัวนายเด๋อมาเบิกความเป็นพยานโจทก์ ซึ่งไม่ต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๓๒ และจากข้อเท็จจริง แม้ไม่ปรากฎว่ามีการจูงใจ ให้คำมั่นสัญญา ขู่เข็ญ หลอกลวง หรือกระทำโดยมิชอบ ให้นายเด๋อให้การเช่นนั้นแต่อย่างใด ซึ่งไม่ต้องห้ามรับฟังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๒๒๖ ก็ตาม ศาลก็รับฟังคำให้การชั้นสอบสวนของนายเด๋อ เป็นพยานหลักฐานยันจำเลยทั้งสองไม่ได้


 จาก ดต.มณฑล
 พฤหัสบดี, 24/2/2554
 เวลา :
20:57
 IP:
125.24.55.121

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
      


 จาก weifeng
 เสาร์, 23/7/2554
 เวลา :
11:05
 IP:
113.94.89.67

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       Le free 3.0

est une gamme de 10,2 à 10,0 3,0 commandé les chaussures, le moins cher et 3,0 versions courent le soutien des chaussures et plus comme des chaussures de course, ne fonctionne pas. 2) l'allégement de chaussures - si vous n'avez jamais été une course pieds nus, résilié ou exécuté sur tout le travail minimaliste de chaussures, les mêmes que les nike free 7.0
pour obtenir des chaussures, puis il est unerl sslich que vous faites votre chemin pour aider dans ces chaussures? L'free run
est vraiment spécial pour L? Rive de routine, sans d'autres problèmes de pieds majeurs se développer. Voici un compara?tre à cette force d'oxygène Nike la plus récente une Bespoke, avec une tonalité de suède bleu, élégante supérieure, une semelle de gomme complet, un beurre d'arachide perforés Nike sb dunkhigh en cuir à base doublure intérieure, et UG Soles rubans dubrae. Steven certainement vécu cette vision à l'esprit quand il a décidé de débourser des centaines de dollars vers l'espadrille, et nous disons emplois Nike Dunk Low fait correctement. emprise sur la lecture en utilisant pour l'un apparaissent complémentaires et permettent le nous savoir ce que vous think.Ray Allen produit du bruit à la mi-Février lorsque
nike run free
même en dépit du simple fait que son Elevens opté pour un solo éco-lieu. Le passé était un super-limitée de décharge revendeur nike 3.0
nous sommes donc capables de permettre que la diapositive, mais à tout moment que vous possédez une conception qui est peut-être le buff toute favorisées en utilisant l'ensemble d'oxygène Jordan Legacy, et le voir historiquement éclipsé avec une seule plus de modèle, vous avez complètement saisir nous Vente en Jordanie Trunner Alpha parler d'une chose de spécial.puma lazy insect low schuhe black blackคำถามนี้มีทั้งหมด 3 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006