เป็นข้อสอบนายร้อยตำรวจปีล่าสุด

จาก นาวา
ศุกร์ที่ , 9/6/2549
เวลา : 14:47
 IP:

203.114.124.89
อ่านแล้ว = 55066 ครั้ง
       นาย ก เอาวิทยุไปซ่อมที่ร้านของนาย ข เมื่อซ่อมเสร็จแล้วนาง ค ภรรยานาย ก เป็นคนไปเอาวิทยุเองที่ร้านแต่นาย ข ช่างซ่อมวิทยุอยากได้วิทยุเครื่องนี้จึงขอซื้อแต่ภรรยานาย กไม่ยอมขายนาย ข จึงบอกว่านาย ก ได้บอกขายให้ตนแล้ว นาง ค จึงยอมขายให้ ฟันธงให้ด้วยครับ ก.ลักทรัพย์ ข.ยักยอก ค.ฉ้อโกง ง.ไม่มีความผิด


 จาก U2
 ศุกร์, 9/6/2549
 เวลา :
15:19
 IP:
203.113.39.6

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 1
       นาง คเป็นภรรยาของนาย ขจึงเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกับนาย ขเมื่อนาย กใช้ข้อความอันเป็นเท็จหลอกลวงนาง คและนาง คยินยอมให้ทรัพย์นั้นไปโดยอาศัยข้อมูลอันเป็นเท็จที่นาย กหลอกลวงนาย กจึงเป็นผู้กระทำความผิดฐานฉ้อโกง


 จาก อันติการ
 พฤหัสบดี, 13/3/2551
 เวลา :
10:12
 IP:
203.156.42.103

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 2
      


 จาก มินทร์
 จันทร์, 31/3/2551
 เวลา :
20:55
 IP:
222.123.21.203

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 3
       ค


 จาก ตะวัน
 พุธ, 2/4/2551
 เวลา :
07:46
 IP:
118.172.242.165

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 4
       ข.ยักยอก
ผม ม.1/1คับ รองมาดูเผื่อได้ไปสอบ


 จาก ตะวัน
 พุธ, 2/4/2551
 เวลา :
07:48
 IP:
118.172.242.165

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 5
       อย่าดูว่าผมเจาะหูนะ
เพราะถ้าผมเจาะก็สอบไม่ได้อ่ะดิ 555

 จาก เด็กดี
 พุธ, 7/5/2551
 เวลา :
20:08
 IP:
124.157.246.12

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 6
       ผมว่า ยักยอก น้อๆ เพราะนาย ข บอกด้วยความเท็จ น้อ


 จาก นายเสทฐวุฒิ สุวรรณา
 ศุกร์, 23/5/2551
 เวลา :
10:23
 IP:
125.25.149.18

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 7
       ผมว่า ฉ้อโกรงเพราะนายขอโกหกภรรยาของนาย ก ว่านาย ก ขายของให้ตนแล้ว
 จาก เนติ
 พุธ, 28/5/2551
 เวลา :
20:29
 IP:
118.174.4.179

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 8
       ค.ฉ้อโกง เฟ้ย


 จาก ปัญญาพล ชื่อเล่นเอกคับ
 พฤหัสบดี, 10/7/2551
 เวลา :
15:57
 IP:
117.47.127.167

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 9
       ค . แน่แน่เพราะจากที่ดูแล้วคงเป็น ข้อ ค
 จาก เด็กเทพ
 พุธ, 23/7/2551
 เวลา :
12:20
 IP:
202.129.36.210

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 10
       ผมว่า ค. ครับ จากเด็กสตรีนครสวรรค์ 3/9 ปี 51


 จาก วิจิตรา เงางาม
 พุธ, 30/7/2551
 เวลา :
15:42
 IP:
118.173.242.23

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 11
      


 จาก purm
 พุธ, 30/7/2551
 เวลา :
15:54
 IP:
118.173.242.23

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 12
       ค เพราะการให้ข้อมูลเท็จโดยหวังครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นถือเป็นการฉ้อโกง


 จาก ชัยยุทธ์ ตะวันเรื่อง
 เสาร์, 16/8/2551
 เวลา :
12:48
 IP:
118.172.230.129

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 13
       ผมว่าตอบข้อ ค ครับ


 จาก บอย
 อังคาร, 2/9/2551
 เวลา :
20:21
 IP:
125.27.71.133

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 14
       ผมว่าตอบ ค. ฉ่อโกงแน่ๆอะครับ


 จาก 3/2 นครสวรค์ [51]
 เสาร์, 20/9/2551
 เวลา :
21:13
 IP:
118.172.182.221

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 15
       ค. ฉ้อโกงแน่ ครับ


 จาก phato
 อาทิตย์, 21/9/2551
 เวลา :
19:29
 IP:
118.173.114.139

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 16
      


 จาก ดก่ด่
 เสาร์, 27/9/2551
 เวลา :
12:58
 IP:
118.173.239.123

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 17
       ค.อยู่แล้วละครับ


 จาก โจ๊กนะ
 เสาร์, 4/10/2551
 เวลา :
22:40
 IP:
124.121.94.222

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 18
       ค เพราะ นาย ข มีเจตนา ทุจริต หลอกลวง นาง ค โดยกล่าวข้อความเท็จซึ่งทำให้ได้วิทยุนาย ก ไปจึงเป็นการฉ้อโกง


 จาก Born
 อาทิตย์, 5/10/2551
 เวลา :
08:49
 IP:
118.175.129.157

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 19
       ทรัพย์อยู่ในความครอบครองของนาย ข.อยู่แล้ว เกิดเจตนาทุจริตในภายหลังต้องการเป็นของตนจึงใช้วิธีการหลอก ...ยักยอกครับไม่ใช่ฉ้อโกง


 จาก โอม
 ศุกร์, 10/10/2551
 เวลา :
17:19
 IP:
118.173.242.230

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 20
      


 จาก Engineer and Law
 ศุกร์, 10/10/2551
 เวลา :
22:57
 IP:
118.172.117.233

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 21
       ผมว่า ข้อ ค และ ข
แต่ให้น้ำหนักไปที่ ช้อ ข ยักยอก ตรงกับ มาตรา 352 คับ


 จาก โน๊ต
 พุธ, 15/10/2551
 เวลา :
18:52
 IP:
125.26.33.238

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 22
       ข้อ ค. เพราะการที่ได้สิ่งของสิ่งใดไปเป็นเจ้าของโดยมิชอบด้วยกฎหมายเราถ์อว่ามีความผิดฐานฉ้อโกง

 จาก N D R
 พฤหัสบดี, 23/10/2551
 เวลา :
15:38
 IP:
118.172.31.177

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 23
       ข. ฉ้อโกงครับ


 จาก ร้อยตำรวจเอก
 เสาร์, 25/10/2551
 เวลา :
11:44
 IP:
118.172.132.29

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 24
       ข้อไรวะข้อสอบปัญญาญาอ่อน


 จาก จี้กุ่ง
 เสาร์, 25/10/2551
 เวลา :
13:16
 IP:
118.172.166.77

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 25
       เป็นความผิดฐานยักยอกไม่ใช่ฉ้อโกงเพราะถ้าเป็นฉ้อโกงความครอบครองวิทยุต้องอยู่ที่ค.แล้วถูกข.หลอกลวงเอาไปโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จปกปิดข้อความจริงซึ่งควรบอกให้แจ้งฯแต่การกระทำของข.เป็นการครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเบียดบังเอาทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต ผิดฐานยักยอก แม้จะใช้วิธีหลอกลวงค.ก็ตาม


 จาก TK777TKแทนคุง
 ศุกร์, 31/10/2551
 เวลา :
06:55
 IP:
222.123.93.246

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 26
       ผมตอบทุกข้อ เพราะ ทุกฉ้อย มีเหตุผล
 จาก ตี่โอต
 จันทร์, 3/11/2551
 เวลา :
20:01
 IP:
118.172.226.132

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 27
       ผมว่านะ

ฉ้อโกง

แน่
แน่
แน่

 จาก บางนรา
 อังคาร, 4/11/2551
 เวลา :
10:13
 IP:
118.173.203.189

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 28
       ก.ลักทรัพย์ คือการเอาทรัพย์ของผู้อื่นไปโดยทุจริต
ข.ฉ้อโกง คือหลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์
ค.ยักยอก คือครอบครองทรัพย์ของผู้อื่นแล้วเอาไปเสีย
- ส่งมอบให้ซ่อม(ใช้ระยะเวลาสั้นๆ) ถือว่าเป็นการยึดถือ ไม่ใช่ครอบครองเมื่อเอาไปจะเป็นลักทรัพย์
- ลักทรัพย์โดยใช้กลอุบาย คือเป็นการหลอกลวงเพื่อใกล้ชิดตัวทรัพย์แล้วเอาทรัพย์นั้นไป เช่นขอดูสร้อยคอ แล้วเอาของปลอมมาเปลี่ยน,หลอกว่าจะมาซ่อมไฟแล้วขโมยของไป (การหลอกลวงนั้นไม่ได้มาซึ่งทรัพย์โดยตรง) ถ้าการหลอกลวงทำให้ได้มาซึ่งทรัพย์นั้นโดยตรง เป็นฉ้อโกง เช่นเอาทองหลอมไปขาย

ดังนั้น.....ตอบฉ้อโกง


 จาก bank
 ศุกร์, 7/11/2551
 เวลา :
12:48
 IP:
125.26.89.87

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 29
       ผมไม่ตอบ
 จาก vivy
 จันทร์, 10/11/2551
 เวลา :
21:31
 IP:
125.27.236.51

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 30
       ตอบข้อ ง.แน่นอน


 จาก พรเพชรจุลเลศ
 พฤหัสบดี, 13/11/2551
 เวลา :
13:38
 IP:
61.19.202.114

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 31
       ค. เพราะให้ภรรยานายนาง ข. เจรจากับนาย ก.


 จาก ปาริวัต นาพนัง
 เสาร์, 15/11/2551
 เวลา :
20:13
 IP:
125.24.128.161

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 32
       ผมว่า จ เพราะ ผมชอบตัว จ


 จาก สานิยา
 อาทิตย์, 16/11/2551
 เวลา :
10:37
 IP:
118.174.12.159

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 33
       อยากรู้ข้อสอบจัง


 จาก นิติ2/49
 อังคาร, 25/11/2551
 เวลา :
15:10
 IP:
125.25.211.35

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 34
       กรณีตามปัญหา ประมวลกฎหมายอาญาได้วางหลักไว้ มีส่วนที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงพอสรุปได้ดังนี้
-เป็นการหลอกลวงผู้อื่นเพื่อให้ได้ทรัพย์สิน โดยปกปิดความจริงอันควรบอกให้แจ้ง ซึ่งองค์ประกอบของความผิดฐานฉ้อโกงนั้นผู้เสียหายไม่จำเป็นต้องครอบครองทรัพย์ในขณะความผิดเกิด แต่อาจจะสละการครอบครองชั่วคราวโดยสามารถจะติดตามเอาคืนได้ และ รูปแบบของหลอกลวงนั้นก็ไม่จำกัดโดยอาจจะมีการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนด้วยก็ได้ ดังนี้ การที่นาย ก. เจ้าของนำวิทยุไปซ่อมเป็นการสละการครอบครองชั่วคราว นาย ข. เจ้าของร้านซ่อมแจ้งต่อนาง ค. ว่า นาย ก. ได้บอกขายวิทยุแก่ตนแล้ว นาง ค. จึงยอมขายให้ จึงเป็นการหลอกลวงผู้คืนเพื่อให้ได้ทรัพย์สิน โดยปกปิดความจริงอันควรบอกให้แจ้ง การกระทำของนาย ข. จึงเป็นความผิดฐานฉ้อโกง ครับ ....ด้วยความเคารพ.....


 จาก xyjo
 เสาร์, 29/11/2551
 เวลา :
14:17
 IP:
125.27.127.68

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 35
       ค. คัฟ โกง


 จาก tOn
 พฤหัสบดี, 4/12/2551
 เวลา :
12:04
 IP:
125.26.90.191

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 36
       ข.ยักยอกคับ
 จาก MeN
 พฤหัสบดี, 4/12/2551
 เวลา :
12:18
 IP:
125.26.90.191

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 37
       ก.ลักทรัพย์ ข.ยักยอก ค.ฉ้อโกง ง.ไม่มีความผิด ตอบ 3 ข้อ เลย คัฟ
 จาก จตุรงณ์
 พฤหัสบดี, 18/12/2551
 เวลา :
11:51
 IP:
203.172.199.250

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 38
       ค. ฉ้อโกง ครับ


 จาก ไชยภพ ครับ
 เสาร์, 20/12/2551
 เวลา :
09:36
 IP:
222.123.123.83

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 39
       ผมคิดว่านาย ข อ่ะ ฉ้อโกง มากกว่าเพราะนาย ข มันบอก นาง ค ซึ่ง เป็นภรรยาของนาย ก อ่ะ ว่า นาย ก ขาย ให้ตนแล้ว ไอ้นาย ข มันอยากได้อ่ะ ผมอยากติดนายร้อยตำรวจอ่ะครับ


 จาก อภิสิทธิ์ สุขสุวรรณ
 อาทิตย์, 28/12/2551
 เวลา :
00:07
 IP:
115.67.230.162

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 40
       ค.ฉ้อโกง ครับ


 จาก ชนวีร์
 อาทิตย์, 28/12/2551
 เวลา :
11:43
 IP:
117.47.59.206

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 41
       ค 5555555555555555++++++++


 จาก คนดี
 อังคาร, 30/12/2551
 เวลา :
23:16
 IP:
222.123.80.119

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 42
       การครอบครองถือว่า ยังอยู่กับ นาย ก.อยู่ ส่วน ข.เพียงแต่ยึดถือไว้แทน ยังไม่ได้สิทธิครอบครอง (ตามแนวฎีกา กรณีผู้รับซ่อมจะมีสิทธิครอบครองต่อเมื่อผ่านเป็นปีๆ แล้วเจ้าของยังไม่ไปรับ แต่ตามปัญหา เมื่อซ่อมเสร็จ ค.ก็ไปรับเลย) การที่ นาย ข.หลอก นาง ค. ก็เพื่อให้ได้ครอบครองทรัพย์โดยสมบูรณ์ จึงเป็นฉ้อโกง อันนี้เป็นการอธิบายหลักที่เป็นภาษาง่ายๆครับ หากตอบข้อสอบคงต้องตอบความเห็นที่ 34 ครับ เป็นการตอบที่ใช้ภาษากฎหมาย และครบถ้วนสมบูรณ์ ขอชมเชยครับ


 จาก คนอยากสอบงับ
 ศุกร์, 2/1/2552
 เวลา :
11:50
 IP:
58.9.154.14

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 43
       ผมตอบ ข้อ ค.ฉ้อโกงงับ


 จาก กาน
 พฤหัสบดี, 8/1/2552
 เวลา :
14:05
 IP:
58.147.37.99

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 44
       ขอตอบข้อ ค. นะค่ะ


 จาก ว่าที่นายร้อยครับ
 อังคาร, 20/1/2552
 เวลา :
09:48
 IP:
118.175.132.77

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 45
       ผมว่าน่าจะเป็นข้อ ค. นะครับ เเน่นอนครับ
 จาก ร.ป.ภ ปี1 เผ้าความเรียบร้อยโดนยิ่งเกือบตาย
 อังคาร, 20/1/2552
 เวลา :
12:37
 IP:
203.172.167.23

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 46
       ค.ครับผมดูจากสถานะการเเล้วมีเเต่ตอบ ค.กันทั้งนั้น ดังนั้นความคิดของผมน่ะตอบ ค.ควาย

 จาก ว่าที่ร.ต.อ หญิงพิมพวรรณ
 พฤหัสบดี, 22/1/2552
 เวลา :
14:22
 IP:
125.26.224.178

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 47
       ค.ควายสิค่ะเพราะนาย ข อ้างว่านาย กได้ขายวิทยุให้ตนแล้ว แล้วนี้ก็คือเหตุผลค่ะ


 จาก 123456
 พฤหัสบดี, 22/1/2552
 เวลา :
19:15
 IP:
114.128.42.125

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 48
       ฉ้อโกง จ้า


เพิ่งเรียนมา จำได้ๆ
 จาก p
 ศุกร์, 23/1/2552
 เวลา :
14:24
 IP:
61.19.69.2

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 49
       คำถามง่ายเเบบนี่

คงติดเเน่เลย

ฉ้อโกง ชัว


 จาก นิติศาสตร์ปี 2
 จันทร์, 26/1/2552
 เวลา :
20:34
 IP:
58.147.52.174

 

แก้ไข / ลบคำตอบ
 คำตอบที่ 50
       ตอบนะค่ะ นาย ข มีความผิดฉ้อโกง นาย ก และ นาง ค เพราะได้หลอกให้นาง ค เชื่อว่า นาย ข
ได้ตกลงกับตนแล้ว ถือว่าเป็นการฉ้อโกงค่ะ
คำถามนี้มีทั้งหมด 247 คำตอบ ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 จาก >>> 1  2  3  4  5  คลิ๊กเพื่อดูหน้าถัดไป
ตอบคำถาม
รูปภาพ :
นามสกุล GIF/JPG เท่านั้น
  จำกัดขนาดไม่เกิน 100K
หากท่านไม่มีโปรแกรมลดขนาดภาพ
คลิ๊กที่นี่
คำตอบ :  

      เลือกแบบ  เลือกสี

 


ระบบป้องกัน
ใส่ตัวเลขให้เหมือนกับที่มองเห็นด้านขวาครับ
ใส่ตัวเลขทางช่องซ้ายให้เหมือนตัวเลขในนี้
  ชื่อ :
   

Date 26 Feb 2006